Skip links

Aansprakelijkheid

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering? 

Wanneer er iets mis gaat, en iemand daarvoor verantwoordelijk is, dan kan de schade die ontstaat meestal op de verantwoordelijke worden verhaald. Dat wordt aansprakelijkheid en het claimen van schade genoemd.

Zowel een particulier als een bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden. De financiële consequenties van aansprakelijkheid kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld in de situatie van aansprakelijkheid voor een ongeval waarbij iemand gewond is geraakt. Om uzelf of uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid kunt u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

  1. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren; de AVP
  2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven; de AVB
  3. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; de WAM

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wanneer u of een van uw gezinsleden (letsel)schade toebrengt aan anderen, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.Niet alleen het slachtoffer kan u aansprakelijk stellen en een claim indienen. Diens zorgverzekeraar kan u bijvoorbeeld ook aansprakelijk stellen voor de kosten van de medische behandeling. Een werkgever kan u aansprakelijk stellen voor het salaris dat men gedurende het ziekteverzuim aan het slachtoffer moest doorbetalen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt dit aansprakelijkheidsrisico in de privésituatie.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voor bepaalde schades waarmee werkgevers / bedrijven geconfronteerd kunnen worden. De verzekering biedt bijvoorbeeld dekking voor aansprakelijkheid voor de schade die medewerkers veroorzaken bij een klant maar ook voor aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die een personeelslid door een ongeval op het werk oploopt.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-verzekering)

De bezitters van een motorrijtuig zijn wettelijk verplicht een WAM-verzekering af te sluiten. De afkorting WAM betekent Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

De WAM-verzekering voor de auto of motor is de verzekering waarbij u de groene kaart krijgt.

Een motorrijtuig is meer dan een auto of een motor. In de WAM wordt een omschrijving gegeven van de situatie waarin een rij- of voertuig als een motorrijtuig moet worden beschouwd.

De WAM omschrijft het begrip motorrijtuig als volgt: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Kortom geen trein, tram, boot of vliegtuig. Verder (bijna) alle rij- of voertuigen met een mechanische aandrijving.

De WAM verzekering dekt de schade die met of door het motorvoertuig aan anderen wordt toegebracht. Ook de (letsel)schade die door een fout van een bestuurder aan diens eigen passagiers wordt toegebracht, of schade die door afvallende lading ontstaat valt onder de dekking van de WAM verzekering.

Het bijzondere aan de WAM verzekering is dat slachtoffers de verzekeringsmaatschappij waar de WAM verzekering is afgesloten zelf rechtstreeks kunnen benaderen als zij door het motorrijtuig schade of letsel hebben opgelopen.

De WAM verzekering biedt dekking voor alle claims die voortkomen uit een ongeval met het motorvoertuig. Naast het slachtoffer kunnen ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de werkgever van het slachtoffer de WAM-verzekeraar rechtstreeks benaderen.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp