Skip links

Aansprakelijk stellen

Wanneer u aanspraak wilt maken op vergoeding van uw letselschade dan moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld.

De veroorzaker van het ongeval moet schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt de aansprakelijkstelling genoemd. In de brief moet worden gemeld wat er is gebeurd, wat de gevolgen daarvan zijn, en er moet worden gesteld dat u vergoeding van de schade eist.

Wanneer u iemand aansprakelijk stelt, moet u bewijzen dat er iets is gebeurd waardoor u schade lijdt en bewijzen dat de ander daarvoor verantwoordelijk is. Om uw claim te onderbouwen zal dus voor bewijsmateriaal of getuigenverklaringen gezorgd moeten worden.

Bij verkeersongevallen kan het aanrijdingsformulier goed gebruikt worden om de toedracht van een ongeval aan te tonen. In andere situaties moeten soms getuigen worden gehoord, situaties worden bekeken of dossiers worden opgevraagd.

Bij medische zaken bijvoorbeeld, zal aan de hand het medisch dossier beoordeeld moeten worden of er een fout gemaakt is.

Het is belangrijk dat er niet te lang gewacht wordt met het verzamelen van het bewijsmateriaal of de getuigenverklaringen. Hoe langer dit duurt, des te groter het risico dat bewijs verdwijnt en getuigen zich de situatie niet meer goed weten te herinneren.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp