Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

De duur van een schaderegeling wordt bepaald door de ernst van de situatie en de benodigde tijd voor het herstel of de revalidatie.

Naast duidelijkheid over medische zaken moet er ook een stabiele situatie worden bereikt ten aanzien van het verzorgen van een huishouden en het verrichten van arbeid voordat een schaderegeling kan worden afgerond.

Een oplossingsgerichte en zo kort mogelijke schaderegelingsprocedure is vaak het prettigst voor een slachtoffer. Zorgvuldigheid staat echter voorop.

Pas zodra er voldoende informatie is om goed te kunnen bepalen met welke kosten u te maken krijgt en wat de gevolgen op de lange termijn zijn (bijvoorbeeld voor uw inkomen), pas dan kan uw schade worden begroot en vergoeding daarvan worden geclaimd.

Sommige letsels herstellen snel en geven geen problemen in de toekomst. Dan kan de schaderegeling waarschijnlijk een korte procedure zijn. Er zijn ook letsels waarbij het lang duurt voordat iemand herstelt, en situaties waarbij het nooit meer (helemaal) goed komt. Dan zal een lang traject nodig zijn. De duur van de schaderegeling is dus afhankelijk van uw situatie.

Sluiten