Skip links

Hoe verloopt een schaderegeling

Nadat de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk is gesteld zal er meestal een verzekeraar in beeld komen. De claim wordt beoordeeld en er zal een uitspraak worden gedaan over de aansprakelijkheid.

Indien de aansprakelijkheid niet wordt aanvaard kan daar tegen in verweer worden gegaan. Aan de hand van getuigenverklaringen etc. kan dan geprobeerd worden de aansprakelijkheid alsnog rond te krijgen. Bij een discussie over aansprakelijkheid  is kennis van de Wet en jurisprudentie belangrijk. Raadpleeg daarvoor een belangenbehartiger.

Nadat de aansprakelijkheid is erkent moet de schade geïnventariseerd worden. Dat doet u samen met uw belangenbehartiger. Het is de taak van uw belangenbehartiger uw schade in kaart te brengen en te zorgen voor een goede onderbouwing van de schadeposten waarvoor vergoeding wordt gevraagd.

Een groot deel van de schaderegeling met de verzekeraar verloopt schriftelijk, per email en telefonisch. Bij de meeste schaderegelingen rondom letselschade is het gebruikelijk dat er na de erkenning van aansprakelijkheid een gesprek komt tussen het slachtoffer, diens belangenbehartiger en een vertegenwoordiger van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Zo ’n gesprek heeft tot doel kennis te maken en informatie uit te wisselen.

Een goed gesprek is vaak de basis voor een oplossingsgerichte schaderegeling bij letselschade.

Gedurende de periode van revalidatie en re-integratie houdt u contact met uw belangenbehartiger. Die zal de aansprakelijke verzekeraar informeren over de stand van zaken en vergoeding vorderen voor de kosten die ontstaan of aanspraak maken op voorzieningen op kosten van de aansprakelijke partij.

Wanneer u tegen problemen aanloopt bij de revalidatie of re-integratie zal de belangenbehartiger met de aansprakelijke partij bespreken op welke wijze u ondersteund zou kunnen worden. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor hulp in huis (thuiszorg), een vervoersvoorziening, hulpmiddelen of begeleiding bij de re-integratie door een arbeidsdeskundige of re-integratie deskundige.

Omdat het voor het verkrijgen van schadevergoeding noodzakelijk is bewijs te leveren over het opgelopen letsel en het verloop van het herstel zal uw belangenbehartiger gedurende de schaderegeling medische informatie moeten opvragen bij de artsen en therapeuten die u behandelen. U zal daarom door uw belangenbehartiger gevraagd worden een medische machtiging te verstrekken.

De medische informatie zal worden beoordeeld door de medisch adviseur van uw belangenbehartiger en zal aan de medisch adviseur van de aansprakelijke partij worden gestuurd. Aan de hand van de informatie kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of het aannemelijk is dat u  uw werk niet kan doen.

Uw huisarts of andere artsen en therapeuten bepalen zelf welke behandeling voor u noodzakelijk is. De schaderegeling heeft daar geen invloed op. Vanuit de schaderegeling kan een revalidatie soms op uw verzoek ondersteund worden. Bijvoorbeeld door u op kosten van aansprakelijke partij een behandeling te laten ondergaan bij een speciaal instituut of gespecialiseerde kliniek.

Afhankelijk van de duur van de schaderegeling kunnen er meer gesprekken plaatsvinden. Even bijpraten is vaak prettiger dan brieven of e-mails schrijven. Wanneer er discussie over onderwerpen is, kan een gesprek ook goed zijn. Partijen kunnen hun standpunten in een gesprek vaak beter toelichten dan in een brief. Zo worden veel zaken vaak goed opgelost.

Wanneer er discussie is over de vraag welke klachten en/ of beperkingen als een gevolg van het door u opgelopen letsel beschouwd moeten worden kan u gevraagd worden mee te werken aan een medische expertise. Hierover kunt u meer lezen in de rubriek over bewijs leveren.

Gedurende de tijd dat u aan het herstellen bent en gedurende de re-integratie zal de schaderegeling niet snel kunnen worden afgerond. U weet dan immers nog niet hoe het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Moet ik altijd een belangenbehartiger inschakelen?

Dat bepaald u zelf. Wanneer u gewond bent geraakt, en moet herstellen, dan kan de schaderegelingsprocedure bij letselschade belastend zijn. Een belangenbehartiger (letselschade advocaat of Register Expert) kan de schaderegeling geheel voor u verzorgen en zal altijd aanwezig zijn bij gesprekken met een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij.

Een gesprek met een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij kan best spannend zijn. Indien u als gevolg van het opgelopen letsel kosten moet maken of uw werk niet meer (goed) kunt doen kan dat grote financiële gevolgen hebben. Laat u zich dan bijstaan door een deskundige. Niet omdat u bang moet zijn dat u de verkeerde dingen zegt, maar omdat het belangrijk is dat de juiste zaken aan de orde worden gesteld.

Wat kost een belangenbehartiger?

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval, en is een ander daarvoor aansprakelijk, dan kunt u in de meeste gevallen kosteloos worden geholpen bij het verhalen van uw schade. De Wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij de kosten van een deskundige moet vergoeden.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp