Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Wanneer er schade ontstaat, is de partij die de schade lijdt, binnen grenzen van redelijkheid, gehouden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Er mag van het het slachtoffer/ de benadeelde verwacht worden dat maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van de schade.

Voorbeelden:

Een auto raakt door een ongeval beschadigd. Het betreft een kleine middenklasser. Gedurende de reparatie huurt de eigenaar een luxe bolide. De hoge huurkosten die daar aan verbonden zijn staan niet in verhouding tot het vervoermiddel dat benadeelde reed.

Iemand raakt gewond bij een ongeval. Als gevolg van het opgelopen letsel raakt het slachtoffer zijn/haar baan kwijt. Het slachtoffer zal de nodige actie moeten nemen om weer aan het werk te komen. Hierbij kan de aansprakelijke partij om hulp (begeleiding) worden gevraagd

Sluiten