Skip links

Rechtsbijstand bij letselschade

Rechtsbijstand bij letselschade is kosteloos voor het slachtoffer. De (redelijke) kosten van rechtsbijstand moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Dit recht op “gratis rechtsbijstand” is in de Wet geregeld. Het staat in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Omdat de Wet bepaalt dat u recht heeft op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand kunnen wij de kosten claimen, en hoeft u niet te betalen voor de hulp.

Neem nu contact met ons op voor advies over uw schaderegeling

Omdat rechtsbijstand bij letselschade dus gratis geboden kan worden adviseren wij u geen hulp te vragen op basis van no-cure no-pay.

Waarom geen no-cure no-pay?  Bij no-cure no-pay moet u betalen vanuit de schadevergoeding die voor u wordt verkregen. Waarom zou u inleveren van uw schadevergoeding als uw schade kosteloos verhaald kan worden?

Krijgt u het advies een no-cure no-pay overeenkomst aan te gaan, vraag dan bij ons om een second opinion.

Wat staat er in de Wet:

Artikel 6:96 BW

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking

  1. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht
  2. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid
  3. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp