Skip links

Denkt u bij deze verzekeringen aan:

– inboedel (de spullen in uw huis);
– opstal (uw huis en de bijbehorende gebouwen);
– glasverzekering.

Toelichting:

Inboedelverzekering:

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen die niet in en aan het huis vast zitten. Hieronder vallen uw meubels, gordijnen, zwevende parketvloer, maar ook kostbare bezittingen als sieraden, audio- en videoapparatuur. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar erg aan te raden.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

– brandschade
– waterschade
– schade veroorzaakt door een blikseminslag
– ontploffing
– inbraak
– gewelddadige beroving
– storm (minimaal windkracht 7)
– schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Opstalverzekering:

Een opstalverzekering is een verzekering voor schade aan uw huis. De verzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Hieronder vallen ook leidingen, de centrale verwarming, de badkamer en het toilet. Let op: meestal vallen ook de fundamenten van het huis onder de dekking, maar dit is niet altijd het geval. Schade aan uw huis door bijvoorbeeld aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten van dekking.

Een opstalverzekering biedt bijvoorbeeld schadevergoeding als er sprake is van schade door:

– brand- en of blusschade
– rook- en roetschade
– schade door ontploffing
– wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
– blikseminslag
– storm
– neerslag en vorst
– inbraak en diefstal

De schade wordt alleen vergoed als het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Als het dak van uw huis instort door achterstallig onderhoud, keert de verzekering geen vergoeding uit.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp