Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Geweld. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een financiële tegemoetkoming geven aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf en daarbij (ernstig) letsel hebben opgelopen.

Bij een geweldsmisdrijf moet u denken aan diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, maar ook verkrachting, huiselijk geweld, stalking of incest. Een “gewoon” ongeval, zoals bijvoorbeeld in het verkeer of op werk valt hier niet onder.

Het Schadefonds verstrekt eenmalige uitkeringen, als tegemoetkoming voor lichamelijk en geestelijk leed dat slachtoffers van geweld is aangedaan. Ook andere gedupeerden kunnen een uitkering aanvragen. Wanneer een slachtoffer door een geweldsmisdrijf is overleden, kunnen directe nabestaanden (echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en kinderen) een aanvraag indienen.

Als u getuige was van een misdrijf, waarbij een naaste zeer ernstig gewond is geraakt of is overleden, kunt u onder bepaalde voorwaarden ook voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven in aanmerking komen.

Op de site van het Schadefonds kunt u alle informatie vinden over de vergoedingen en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. Lees hier alles over hoe het Schadefonds u wellicht kan helpen.

Sluiten