Skip links

Second Opinion

Wanneer u zich ziek meldt zal u worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal beoordelen of u ziek bent en welke  werkzaamheden u nog zou kunnen doen. Ook wordt bekeken hoe u weer zou kunnen re-integreren.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Uw werkgever moet u de gelegenheid bieden om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts wanneer u twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies

De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een ander bedrijf of een andere arbodienst.Bij een second opinion blijft de bedrijfsarts die voor de verzuimbegeleiding werd ingeschakeld degene die u en uw werkgever adviseert. Die bedrijfsarts kan het advies van de second opinion bedrijfsarts al dan niet (gedeeltelijk) overnemen.

Wanneer u daar goede argumenten voor heeft, kunt u de eerste bedrijfsarts verzoeken om de begeleiding over te dragen aan de second opinion bedrijfsarts.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp