Skip links

WIA (WGA) uitkering

Wanneer aan u geen IVA uitkering wordt toegekend, dan houdt dat in dat UWV van mening is dat u ondanks uw beperkingen nog moet kunnen werken. U kunt dan (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking komen voor een WGA uitkering.

De WGA uitkering start als een loongerelateerde uitkering. De hoogte van die uitkering is meestal 70% van het loon (uw dagloon) dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt raakte.

Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u recht kreeg op de uitkering. Voor de berekening van het dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover de Belastingdienst premies heft.

De duur van de WGA loongerelateerde uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De termijn is gelijk aan die van de WW. De maximale duur is 3 jaar en 2 maanden.

Aan het bedrag dat UWV als dagloon” mag aanvaarden is een grens gesteld. Deze grens wordt het maximale dagloon genoemd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid aangepast.

Omdat UWV er bij het toekennen van een WGA uitkering vanuit gaat dat u nog kunt werken, moet u ook op zoek gaan naar werk dat u nog kunt doen. Dat is een belangrijk verschil met de IVA uitkering. Bij die uitkering hoeft dat niet.

Na afloop van de voor u geldende periode wordt beoordeeld welke WGA vervolguitkering u krijgt. Het zoeken naar werk en het vinden van een baan is erg belangrijk voor de hoogte van de WGA vervolguitkering.

De WGA-vervolguitkering:

Voor het bepalen van de hoogte van de WGA-vervolguitkering wordt door UWV gekeken naar het inkomen dat u, nadat u gedeeltelijk werd afgekeurd, verdiende.

Vervolgens wordt beoordeeld of dat gene wat u verdient ook overeenkomt met hetgeen u volgens de regels van UWV nog zou moeten kunnen verdienen. Daarvoor wordt de mate van arbeidsongeschiktheid aan het einde van de 1e periode opnieuw beoordeeld.

Wanneer blijkt dat u minstens 50% van het door UWV voor mogelijk gehouden inkomen verdient, krijgt u een WGA vervolguitkering ter hoogte van 70% van uw laatstverdiende loon.

Verdient u minder dan 50% van het loon dat UWV als haalbaar heeft vastgesteld, of heeft u helemaal geen werk weten te vinden, dan krijgt u een WGA vervolguitkering die wordt berekend aan de hand van het minimumloon.

De hoogte van de vervolguitkering is dan het door UWV vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid, berekend over het minimumloon. Dit betekent vaak een enorme achteruitgang van het inkomen.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp