Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Kunt u uw huidige functie niet meer uitoefenen en zijn er ook geen alternatieven bij uw werkgever beschikbaar of te creëren? In dat geval moeten de mogelijkheden worden onderzocht bij andere werkgevers.Een herplaatsingstraject.

Bij een herplaatsingstraject oriënteert u zich eerst op uw eigen mogelijkheden. Die toetst u vervolgens aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Om een overstap mogelijk te maken kan ondersteuning worden geboden bij het solliciteren door middel van trainingen en individuele begeleiding.

Sluiten