Skip links

Hulpmiddelen

Indien als gevolg van het opgelopen letsel of een aandoening beperkingen ontstaan kan met ergotherapie geprobeerd worden het functioneren te verbeteren. Als de beperkingen blijven bestaan kan geprobeerd worden de situatie met hulpmiddelen wat makkelijker te maken.

Hulpmiddelen zijn instrumenten voor het vergemakkelijken van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals hulpmiddelen bij koken, eten en drinken, hulpmiddelen bij wassen en aankleden en hulpmiddelen om naar het toilet te kunnen gaan.

Bij hulpmiddelen kunt u denken aan:

– Douchehulpmiddelen, zoals douchezitjes, douchekrukken of douchebrancards.
– Aankleedhulpmiddelen voor het aantrekken van bijvoorbeeld steunkousen, prothesen, sokken of panty’s.
– Huishoudelijke hulpmiddelen voor het vergemakkelijken van koken, afwassen, schoonmaken,eten en drinken, of het uitvoeren van kledingreparatie.
– Kleding, zoals aangepaste schoenen, steunkousen, rolstoelkleding.

Een aantal hulpmiddelen wordt vergoed, maar een groot aantal (de kleinere hulpmiddelen, of die u slechts voor korte tijd nodig heeft) moet u meestal zelf aanschaffen.

Wanneer u voor een korte tijd spullen nodig heeft, dat wil zeggen korter dan een half jaar, dan kunt u die hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij de Thuiszorgwinkel.

Voor langdurig noodzakelijke hulpmiddelen bij het wassen geldt de regel dat wanneer het hulpmiddel vast verbonden is aan de woning, zoals bijvoorbeeld een douchehulpmiddel, u vergoeding kunt vragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wanneer er langdurig hulpmiddelen nodig zijn om u thuis te kunnen verzorgen, dan wordt het meestal vergoed door de zorgverzekeringswet (ZVW). Onder die wet valt ook de Basisverzekering.

Wanneer u geen hulpmiddelen of een vergoeding daarvoor krijgt vanuit de Wmo of de Basisverzekering kunt u wellicht nog vergoeding verkrijgen vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp