Skip links

Thuiszorgwinkel

Bij de thuiszorgwinkel kunt u hulpmiddelen, verpleeg- en comfortmiddelen lenen, huren en kopen. De artikelen zijn erop gericht het leven makkelijker te maken. Er zijn talloze artikelen die het dagelijks leven makkelijker maken.

De website hulpmiddelenwijzer biedt een goed overzicht van de mogelijkheden die er zijn. De Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS.

Een groot aantal hulpmiddelen worden via basisverzekering vergoed.Iedere zorgverzekeraar heeft zijn/haar reglement. De voorwaarden ten aanzien van de vergoeding van hulpmiddelen kunnen dus per verzekeraar verschillen. Voor veel hulpmiddelen die worden vergoed via de zorgverzekering geldt een eigen bijdrage en/of het eigen risico.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp