Skip links

Stappenplan Letselschade

Stap 1: Gratis advies

Voor het beoordelen van uw recht op schadevergoeding bespreken wij de situatie met u. De details over het ontstaan van het ongeval nemen wij met u door.
Afhankelijk van de omstandigheden kan dit kan telefonisch, bij ons op kantoor of bij u thuis.

Het adviesgesprek over schadevergoeding bij letselschade is gratis. Aan de hand van het gesprek wordt duidelijk of u een zaak heeft en bepaalt u of wij uw belangen mogen behartigen.

In de Wet is bepaald dat een aansprakelijke partij de kosten van rechtshulp moet vergoeden. Indien wij de schaderegeling voor u gaan verzorgen kost u dat niets. Wij zorgen ervoor dat de kosten op de tegenpartij verhaald worden.

Stap 2: Inschakelen van onze experts.

De rechtsbijstand wordt geboden door zeer ervaren letselschadespecialisten.

Stap 3: casemanagement.

Indien u kiest voor onze hulp na een ongeval zal onze letselschadespecialist uw belangen behartigen bij de schaderegeling met de aansprakelijke partij en u helpen bij het regelen van praktische zaken.

Allereerst zal de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Mocht er discussie ontstaan zal onze expert die voeren en ter onderbouwing van uw claim bewijs verzamelen. Bijvoorbeeld informeren bij getuigen, het proces-verbaal of het rapport van de arbeidsinspectie opvragen.

Indien de aansprakelijkheid vaststaat kan de expert in overleg met u de voor u de benodigde hulp of zorg regelen. Dit is maatwerk. Wij regelen de hulpverlening die past bij uw persoonlijke situatie. Hulp die bijdraagt aan zelfredzaamheid en herstel. Bij het regelen van de benodigde hulp en zorg wordt de aansprakelijke verzekeraar altijd betrokken. Zo voorkomen wij dat achteraf discussie ontstaat over de kosten.

Bij de schaderegeling verzorgt de expert voor u alle correspondentie en de noodzakelijke telefoongesprekken met de diverse instanties. Soms schakelt de aansprakelijke partij een schaderegelingsbureau in of een eigen buitendienst. In zo’n situatie zal onze expert bij het gesprek aanwezig zijn om u bij te staan.

Stap 4: budget regelen om onkosten te kunnen dragen

Nadat duidelijk is geworden welke hulp u nodig heeft zal onze expert vergoeding van de kosten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Al naar gelang het verloop van uw herstel kan de expert gedurende de schaderegeling nieuwe voorschotten vorderen zodat u budget houdt om schade en kosten te kunnen dragen.

Stap 5: schaderegeling en schadebegroting

Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval zal bezien moeten worden of u uw werk weer kunt hervatten, of niet. Wij bieden ondersteuning bij de re-integratie en zullen de financiële gevolgen voor u in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

Ten behoeve van de schadebegroting is het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zaken over uw letselschade documenteert. Bewaar bijvoorbeeld bonnen, afschriften en betaalwijzen, zodat u bewijs heeft van de gemaakte kosten. Bij arbeidsongeschiktheid zijn loonstroken en andere aan werk gerelateerde stukken belangrijk.

Wij maken overzichten van uw onkosten en zorgen voor de onderbouwing van alle schade die ontstaat.

Stap 6: Afwikkeling en nazorg

De looptijd van een schaderegeling wordt bepaald door de ernst van het letsel. Het herstel moet worden afgewacht voordat duidelijk is wat de gevolgen zijn ten aanzien van werk, huishouding en zelfwerkzaamheid.

Niet eerder dan nadat u weer volledig bent hersteld of duidelijk is met welke beperkingen u verder moet leven kan de schaderegeling worden afgerond.

Om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het letsel op de lange termijn kan onze medisch adviseur een medische expertise aanvragen. Dit gaat in overleg met de medisch adviseur van de tegenpartij. Bij een expertise wordt onder andere gevraagd in welke mate er naar de mening van de specialist sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn.

Op basis van het medisch rapport kan de schade definitief worden berekend. Bij de afwikkeling van de schade bij langdurig of blijvend letsel wordt vooral gekeken naar de invaliditeit (hulpbehoefte in en om het huis) en arbeidsongeschiktheid.

Nadat de gevolgen zijn bepaald en de totale schade is vastgesteld moeten er afspraken worden gemaakt over de uitbetaling van de schade. Onze expert zal er bij de afwikkeling van de schade voor zorgdragen dat de afspraken goed worden vastgelegd (in een vaststellingsovereenkomst) en dat een eventuele belastinggarantie wordt opgesteld.

Indien er sprake is van een situatie waarbij er in de toekomst veranderingen kunnen optreden met schade tot gevolg zal dat in de afspraken (vaststellingsovereenkomst) worden vastgelegd. Als de situatie zich dan voordoet kunt u direct weer op onze hulp rekenen.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp