Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Schadevergoeding bij letselschade en overlijden.

Sinds 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers aanspraak maken op een vergoeding voor affectieschade. Dit kan wanneer een naaste komt te overlijden of zeer ernstig gewond raakt als gevolg van de fout van een ander.

Er is sprake van ernstig en blijvend letsel wanneer er sprake is van minimaal 70% blijvende invaliditeit volgens de AMA Guide ( de ‘American Medical Association’ ). De AMA Guide biedt richtlijnen en regels die zijn ontwikkeld door onafhankelijke specialisten of artsen. Aan de hand van deze regels en richtlijnen wordt getracht de mate van invaliditeit in een percentage vast te stellen.

Onderstaande tabel toont de bedragen die als vergoeding voor affectieschade in de Wet zijn bepaald.

ernstig en blijvend letsel overlijden ernstig en blijvend letsel door een misdrijf overlijden door een misdrijf
Echtgenoten en geregistreerde partners (a) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Levensgezellen (b) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Minderjarige kinderen en ouders (c en d) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Pleegkinderen en ouders (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
Zorg in gezinsverband (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.00
Overige nauwe persoonlijke relaties (g) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
Sluiten