Skip links
Voetgangers dauwtrappen Hemelvaart

Dauwtrappen met Hemelvaart

Het is een oude traditie om op Hemelvaartsdag voor dag en dauw op te staan en in grote groepen te gaan wandelen. Dit wordt ‘dauwtrappen’ (of ook wel ‘dauwtreden’) genoemd. In Overijssel was hetzelfde gebruik lange tijd beter bekend als ‘hemelvaren’. Dauwtrappen werd vroeger zingend en blootsvoets gedaan.

Op meerdere plaatsen wordt dauwtrappen georganiseerd als een sociale activiteit. Mensen kunnen samen wandelen in de ochtend, vaak gevolgd door een gezamenlijk ontbijt of andere activiteiten.

Dauwtrappen met Hemelvaart is een mooie gelegenheid om een verbinding met de natuur te ervaren. Dauwtrappen prikkelt de zintuigen op een unieke manier. Het voelen van de dauw op je huid, het ruiken van de ochtendgeuren en het horen van de geluiden van de ontwakende natuur. Het dauwtrappen met Hemelvaart in een groep biedt een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en bestaande vriendschappen te verdiepen.

Wandelen in het verkeer brengt risico’s met zich mee voor voetgangers, die vaak kwetsbaarder zijn dan andere weggebruikers. Voetgangers lopen het risico om aangereden te worden door voertuigen, vooral op drukke wegen en bij kruispunten. Onoplettendheid van bestuurders in de vroege ochtend en het niet naleven van verkeersregels, kunnen leiden tot ernstige aanrijdingen. Pas goed op als u langs een weg moet lopen.

Net als bij andere weggebruikers kan afleiding een groot risico vormen voor voetgangers. Het gebruik van smartphones (navigatie) tijdens het lopen kan ervoor zorgen dat u als voetganger minder aandacht heeft voor hun omgeving en het verkeer. Blijf goed opletten.

Onoverzichtelijke kruispunten kunnen het risico op aanrijdingen vergroten. Voetgangers hebben mogelijk geen duidelijk zicht op aankomende voertuigen, en bestuurders zien mogelijk voetgangers niet goed in de vroege ochtend. Een gebrek aan veilige oversteekplaatsen, zoals zebrapaden, voetgangersbruggen of verkeerslichten, kan het risico vergroten dat voetgangers worden aangereden bij het oversteken van wegen.

Letselschade bij voetgangers kan variëren van lichte verwondingen tot ernstige, levensbedreigende letsels. Enkele van de meest voorkomende letsels die voetgangers kunnen oplopen bij een aanrijding zijn:

  1. Schaafwonden en kneuzingen: Dit zijn vaak oppervlakkige verwondingen die optreden wanneer een voetganger tegen de grond wordt geslingerd of over het wegdek glijdt na een aanrijding. Hoewel ze meestal niet levensbedreigend zijn, kunnen ze wel pijnlijk zijn en tijd nodig hebben om te genezen.
  2. Botbreuken: Voetgangers kunnen botbreuken oplopen, zoals gebroken armen, benen, enkels of heupen, als gevolg van de impact van een aanrijding. Deze verwondingen kunnen ernstige pijn, immobilisatie en langdurige revalidatie vereisen.
  3. Hoofd- en hersenletsel: Een val of impact tijdens een aanrijding kan leiden tot hoofdletsel, variërend van lichte hersenschudding tot ernstige traumatisch hersenletsel (TBI). Deze letsels kunnen levensbedreigend zijn en kunnen leiden tot blijvende neurologische schade.
  4. Rug- en wervelkolomletsel: Een krachtige impact kan leiden tot letsel aan de rug en de wervelkolom, zoals hernia’s, wervelkolomfracturen of beschadiging van het ruggenmerg. Deze verwondingen kunnen ernstige complicaties veroorzaken, waaronder verlamming.
  5. Interne verwondingen: De kracht van een aanrijding kan interne letsels veroorzaken, zoals gescheurde organen, bloedingen of beschadiging van inwendige organen. Deze letsels kunnen levensbedreigend zijn en vereisen onmiddellijke medische interventie.
  6. Psychologische trauma’s: Naast fysieke verwondingen kunnen voetgangers betrokken raken bij een aanrijding ook psychologische trauma’s ervaren, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen of depressie

Letselschade bij voetgangers kan niet alleen leiden tot lichamelijke en emotionele gevolgen, maar ook tot financiële schade, zoals medische kosten, verlies aan inkomen, revalidatiekosten en kosten voor aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen.

In situaties waarbij een voetganger een aanrijding heeft gehad met een motorvoertuig bepaald onze Wet dat de voetganger vrijwel altijd recht heeft op vergoeding van de schade.

Het indienen van een letselschadeclaim is heel belastend voor iemand die herstellende is van verwondingen en u loopt het risico dat er een geschil ontstaat over de aansprakelijkheid of de omvang van de schade. Onze ervaren letselschadespecialisten kunnen u helpen bij het beschermen van uw rechten en het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor uw letselschade.

Dauwtrappen. De ochtenduren hebben een speciale magie. Terwijl de zon langzaam opkomt, wordt de wereld gehuld in een zachte gloed. Het moment waarop je door het gras loopt en de dauw onder je voeten voelt, is bijna betoverend.

Dauwtrappen is veel meer dan alleen een wandeling in de ochtend. Het is een ervaring die al je zintuigen prikkelt, je dichter bij de natuur brengt en je een gevoel van rust, vernieuwing en verbondenheid geeft. Dus waar wacht je nog op?

Ga veilig op weg en laat je meevoeren door de magie van de vroege ochtend.

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp