Skip links

Wmo hulp aanvragen

De Wmo kent twee type voorzieningen. De maatwerkvoorziening en de algemene voorziening.

Via de Wmo kan men een bepaalde maatwerkvoorzieningen  krijgen die aansluit op hetgeen  iemand nog zelf kan doen. Met  “zelf kan doen”  wordt niet alleen de mogelijkheid van de persoon zelf bedoeld. Ook de hulp die middels  gebruikelijke hulp of mantelzorg geboden kan worden valt daaronder.

De maatwerkvoorzieningen zijn:
– Woningaanpassing
– Verplaatsingsaanpassing (rolstoel)
– Vervoersvoorziening (scootmobiel, vervoer op maat)
– Hulp bij het huishouden
– Vervoer van en naar dagbesteding
– Begeleiding
– Persoonlijke verzorging
– Kortdurend verblijf (logeeropvang )

Naast de maatwerkvoorziening kent de Wmo het begrip Algemene Voorziening. Dit zijn diensten zoals:
– Maaltijdvoorziening
– Strijkservice
– Handgrepen
– Verhoogd toilet e.d.

Voor een maatwerkvoorziening dient een indicatie te worden aangevraagd via de Wmo-consulent van de gemeente.

Algemene voorzieningen zijn  voor iedereen toegankelijk. Voor een algemene voorziening is geen toestemming en doorverwijzing van de gemeente nodig.

De gemeente kan een maatwerkvoorziening bieden “in natura”. Het voordeel hierbij is dat de gemeente de inkoop en het onderhoud geregeld zal hebben.  Ten behoeve van een maatwerkvoorziening kan ook een PGB worden verstrekt.  Het PGB kan niet worden aangevraagd voor een algemene voorziening.

Een PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank. Het SVB zal de nota’s van de zorgverleners dan rechtstreeks voldoen. Voorwaarde hierbij is dat de zorgovereenkomst is goedgekeurd.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,